Spring naar hoofd-inhoud

Privacy

Elke medewerker van onze praktijk gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en informatie. De geheimhouding geldt niet alleen voor de huisartsen, maar ook voor de assistentes en andere zorgverleners.

We gebruiken uw medische gegevens alleen voor de behandeling. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar toestemming voor hebben. Uw medische gegevens worden in principe vijftien jaar bewaard. Als uw medische situatie dat vereist, kan dat ook langer zijn. Wilt u uw gegevens inzien? Vraag de assistente om een kopie van uw dossier. 

 

LSP

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uwmedische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op Toestemming voor uitwisseling medische gegevens | Volgjezorg. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.