Spring naar hoofd-inhoud

Externe samenwerking

Aan onze praktijk zijn ook externe zorgorganisaties en zorgverleners verbonden, zoals Indigo, Mentaal Beter, een diëtiste, logopediste en podotherapeut. Zij hebben met regelmaat overleg met de huisartsen en houden spreekuur in het huisartsencentrum.

Afspraak maken

Het is niet mogelijk een afspraak te maken met de externe zorgverleners via de assistentes van Huisartsencentrum Axel. De externe zorgverleners beheren hun eigen agenda’s. Daarom kunt u hen rechtstreeks benaderen.