Spring naar hoofd-inhoud

POH Jeugd Monica Ephraim - van Vuuren en Gieke Schuwer

Wat de POH- Jeugd doet:

· Analyse van de klachten of problemen en verhelderen van de hulpvraag. Onder andere door het afnemen van de SDQ. Een screenings instrument wat ook wordt ingezet door de GGZ en sluit aan bij de GIZ-methodiek.

· Inzicht geven over de klachten en een plan van aanpak opstellen (psycho-educatie).

· Advies over zelfhulp, mogelijkheid tot het inzetten van de eHealth modules voor kinderen.

· Begeleiding als de klachten niet ernstig zijn en de verwachting is dat er slechts een paar consulten nodig zijn. In eerste instantie niet meer dan 6. Wanneer langer gaat dat in overleg met de huisarts.

· Normaliseren; veel klachten horen bij een bepaalde leeftijdsfase en gaan ook weer vanzelf over.

· Advies aan de huisarts over het in te zetten traject, bijvoorbeeld hulp door de jeugdverpleegkundige van de GGD, de jeugdwerker van het wijkteam, de psycholoog of meer specialistische hulp.

· Samenwerken met de andere professionals op het terrein van de jeugdzorg.

· De POH-Jeugd heeft een zes wekelijks overleg met de lokale toegang en de GGZ.

· De POH-jeugd heeft zes wekelijks supervisie samen met een ervaren kinderpsycholoog.